Kế toán trưởng khác với trưởng phòng kế toán như thế nào?

ở đơn vị nào thì có chức danh KTT và đơn vị nào thì là trưởng Phòng KT?

nội dung này quy định ở mục, điều, khoản, văn bản nào?

Bác nào biết chỉ dùm em với.Trân trọng cảm ơn!