Các bác thử trang Sirifin.vn đi. VàoPhân tích cổ phiếu=>Phân tích cơ bản (B/c tài chính, thông tin DN...) hoặc Biểu đồ kỹ thuật (chart online). Tôi đã rà hầu hết các trang thì thấy thằng này có phần biểu đồchính xác nhất và tiện sử dụng. Phần chỉ số tài chính thì cũng tương tự các trang khác. Biểu đồ cho chọn t/gian và các indicatorsthoải mái, có thể phóng to thu nhỏ cho tiện xem[Y].