Đây là chủ đề nói về các hướng phát triển trong tương lai của phân tích kỹ thuật

Anh em chịu khó vào đây comment nhiều nhiều nhé