Các bác đã chơi vàng trên sàn này cho em hỏi cái.

Bên này đã có giao dịch online "qua mạng" chưa nhỉ, nếu có thì khi đặt lệnh, lệnh của mình có vào ngon lành được ngay không ? Nếu so sách với trade online của WSGold thì thế nào ?

Thanks