Internet có ở VN đã lâu, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có một chatroom nào dành cho doanh nhân, nhà đầu tư tài chính...trên mạng. Nay Vietstock là người đi đầu nên rất đáng hoan nghênh! Mong các doanh nhân gần xa hãy ủng hộ Vietstock!