Giá vàng giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ chính 1195.28, bởi sự suy giảm rõ ràng trong giao dịch đã thúc đẩy việc xem xét ngưỡng hỗ trợ đã đề cập, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức này sẽ ngăn chặn khả năng có thể xảy ra đã được đề cập hôm nay và đẩy giá lên 1179.26.

alpari.com/vi/binary_options/