PDA

View Full Version : Phân tích Cơ bản 1. Tổng hợp tài liệu phân tích cơ bản
 2. Cơ bản về chỉ số: Căn cứ đo lường (Weighting)
 3. tổng hợp tài liệu sự kiện Super Investor's Day
 4. Cơ bản về chỉ số: Các loại chỉ số và cách sử dụng
 5. Cơ bản về chỉ số: Các loại chỉ số và cách sử dụng (P.2)
 6. Cơ bản về chỉ số: Các loại chỉ số và cách sử dụng (P.3)
 7. Chứng khoán Việt Nam đang có mức định giá rẻ nhất khu vực
 8. Sự khác biệt trong cơ chế điều hành lãi suất tại Việt Nam và Hoa Kỳ
 9. Định giá cổ phiếu
 10. Đại cương về Phân tích cơ bản
 11. Chỉ số P/E là gì, xác định chỉ số P/E sao cho đúng chính xác
 12. Mô hình CAMP, tìm lợi suất danh mục thị trường ở đâu?
 13. PHÂN TÍCH CƠ BẢN (Fundamental ) LÀ GÌ?
 14. Phân tích cơ bản- Giá trị nội tại
 15. Phân tích cơ bản- phân tích SWOT
 16. Phân tích cơ bản - dòng tiền (cashflow)
 17. Phân tích cở bản-Nhận diện thủ thuật làm đẹp BCTC
 18. Phân tích cơ bản - Phân biệt giá trị nội tại và giá trị thị trường
 19. Phân tích cơ bản - Lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM
 20. Phân tích cơ bản - Chọn cổ phiếu theo phương pháp ĐẦU CƠ GIÁ LÊN CANSLIM
 21. Phân tích cơ bản - Cổ phiếu quỹ
 22. Phân tích cơ bản: Cổ phiếu quỹ -Thủ thuật làm đẹp EPS, ROE, P/E từ việc mua cổ phiếu quỹ
 23. Phân tích cơ bản - Cổ phiếu quỹ là thứ vô giá trị ????
 24. Phân tích cơ bản - Những tiêu chuần cần chú ý khi phân tích cổ phiếu
 25. Phân tích cơ bản - Chỉ tiêu EBIT và EBITDA
 26. Phân tích cơ bản - Phân tích môi trường ngành với mô hình 5 áp lực - The Porter's Five Forces Model
 27. Phân tích cơ bản - Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi
 28. Phân tích cơ bản - Phuơng pháp định giá P/E
 29. Phân tích cơ bản - Phương pháp định giá P/CF- Price/Cashflow ratio
 30. Phân tích cơ bản - Phuơng pháp định giá P/B - Price/Book value ratio
 31. Phân tích cơ bản - Phuơng pháp định giá P/S - Price/Sales ratio
 32. Phân tích cơ bản - 3 phương pháp giúp đầu tư chứng khoán hiệu quả
 33. Phân tích cơ bản - Mô hình Dupont Cách ứng dụng
 34. Phân tích cơ bản - Dự báo chu kỳ kinh tế và đầu tư bằng ‘Investment Clock’
 35. Phấn tích cơ bản -Các giai đoạn của chu kỳ kinh tế
 36. Phân tích cơ bản - Mô hình kinh điển ‘Kondratiev Waves’ - Dự báo chu kỳ kinh tế và đầu tư
 37. Phân tích cơ bản - 10 nghiên cứu kinh tế có ‘ảnh hưởng lớn nhất’ trong 100 năm qua
 38. 8 Tiêu chí đơn giản để chọn mua chứng khoán tốt
 39. Phân tích cơ bản -Tâm lý giao dịch: Những cảm xúc phải đối mặt trong trading
 40. Phân tích cơ bản- Định giá chứng khoán ở thị trường mới nổi như Việt Nam
 41. Phân tích cơ bản - 10 điểm mù (blind spot) trong đầu tư chứng khoán
 42. Chào sân
 43. Hỏi : Những yếu tố tác động đến thị trường chung chứng khoán
 44. Hỏi: Có phải khi 1 công ty chuẩn bị chia cổ tức sẽ ngừng giao dịch trên sàn ck
 45. Phân tích cơ bản-Các bước đơn giản để đánh giá CƠ BẢN một cổ phiếu
 46. Nguyên lý hoạt động của đầu tư giá trị P1
 47. Nguyên lý hoạt động của đầu tư giá trị P2
 48. Đi tìm triết lý đầu tư
 49. Biến chính của khoản đầu tư
 50. Các phương pháp định giá doanh nghiệp phần 1
 51. Các phương pháp định giá doanh nghiệp phần 2
 52. Đầu tư và đầu cơ
 53. GDT - Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành
 54. John (Jack) Bogle
 55. Sách dạy phân tích cơ bản
 56. Seth Klarman nói về khó khăn khi quyết định giữ tiền mặt
 57. CFA - Phân tích đầu tư tài chính
 58. Phương pháp phân tích cơ bản theo phương pháp Canslim
 59. Ý nghĩa mối liên hệ giữa chỉ số P/E và F P/E ?
 60. Các chỉ số thị trường cần biết